Aktualnie znajdujesz się na:

Próbny egzamin ósmoklasisty z KPCEN – wnioski i rekomendacje

13 marca 2024 roku w 110 szkołach naszego województwa odbył się Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki przygotowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Arkusze diagnostyczne w wersji standardowej oraz zasady oceniania zostały opracowane przez zespół nauczycieli pod kierunkiem doradcy metodycznego Kamili Bagniewskiej.

W tym roku po raz pierwszy został przygotowany również arkusz dostosowany dla uczniów z zespołem Aspergera. W ewaluacji uwzględniono 1351 ósmoklasistów z 95 klas, co w przypadku tegorocznego niżu daje dobry obraz umiejętności matematycznych uczniów. Dla większości piszących test okazał się trudny lub bardzo trudny, a średni wynik osiągnięty w badanej grupie to około 39 %. Jest on niższy od ubiegłorocznego o 5 punktów procentowych. Ponieważ egzamin ósmoklasisty jest zaplanowany na połowę maja, można wykorzystać pozostały czas na poprawę kompetencji uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Wnioski i rekomendacje do pracy z ósmoklasistami znajdują się w szczegółowym opracowaniu.

Opcje strony

do góry