Aktualnie znajdujesz się na:

DRUK 3D W EDUKACJI

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy rekomenduje nauczycielom wszystkich typów szkół studia podyplomowe DRUK 3D W EDUKACJI proponowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Studia są odpowiedzią na wprowadzenie drukarek 3D jako obowiązkowego wyposażenia publicznych szkół podstawowych.

W trakcie studiów podyplomowych Druk 3D w edukacji słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystanie technologii druku 3D w procesie edukacji.

W zakres treści kształcenia wchodzą zagadnienia związane z praktyczną obsługą i bieżącym utrzymaniem drukarek 3D, głównie w technologii FDM. Zakłada się, że druk w szkole prowadzony będzie z wykorzystanie materiałów podstawowych takich, jak PLA. Kolejnym krokiem będzie nauka wykorzystania oprogramowania do modelowania 3D. Oprogramowanie takie pozwala przygotować własne detale do druku. Ponadto słuchacz zapozna się również z możliwościami wykorzystania ogólnodostępnych repozytoriów plików STL, co pozwala na pozyskanie gotowych modeli do druku.


Istotnym elementem studiów będą również zagadnienia związane z metodyką druku 3D w dydaktyce szkolnej: zapoznanie się z obsługą i budową narzędzi do druku 3D, zapoznanie się z oprogramowaniem do modelowania 3D, przygotowanie modelu do wydruku na drukarce 3D,bezpieczeństwo korzystania z drukarki 3D,bieżąca obsługa serwisowa drukarki druku 3D.

Opcje strony

do góry