Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPROJEKTUJ MODEL 3D

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza II Wojewódzki Konkurs Trzeci wymiar edukacji. Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs polega na zaprojektowaniu w dowolnym programie funkcjonalnego modelu 3D, wydrukowaniu go i opisaniu jego użyteczności.

Cele konkursu:

  • realizacja podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
  • promowanie technologii przyszłości
  • wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami szkół 
  • generowanie  zainteresowania projektowaniem i drukowaniem 3D
  • kształtowanie umiejętności modelowania obiektów 3D
  • wyzwalanie aktywności twórczej nauczycieli i uczniów. 

Prace konkursowe należy przesłać do 9 lutego 2024 roku, w tym: formularz zgłoszeniowy wraz z plikiem źródłowym projektu zapisanym w formacie STL oraz wydrukowany model 3D z opisem jego użyteczności.

Nagrody w konkursie:

  • dyplom laureata konkursu
  • nagrody rzeczowe ufundowane przez KPCEN w Bydgoszczy
  • popularyzacja nagrodzonych projektów
  • przedstawienie sylwetki wyróżnionych osób lub zespołów w Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym UczMy i na stronach internetowych: kujawsko-pomorskie.pl, edupolis.pl oraz cen.bydgoszcz.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 marca 2024 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Opcje strony

do góry