WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII W PRACY DYDAKTYCZNEJ N AUCZYCIELA

Jakie wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczycieli wynikają z analizy wyników egzaminu maturalnego? Odpowiedź na to pytanie uzyskają nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych podczas konferencji online Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego z biologii w pracy dydaktycznej nauczyciela organizowanej przez KPCEN w Bydgoszczy, która odbędzie się 21 listopada 2023 roku o godz. 16.00.

Gościem konferencji będzie Grzegorz Zagulski, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, który m.in. podsumuje pracę zespołu egzaminatorów oraz przedstawi wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego z biologii.

Zapisy

Opcje strony

do góry