Myśląca klasa na lekcji matematyki - zajęcia otwarte

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie doradca metodyczny KPCEN w Bydgoszczy przeprowadził lekcję otwartą z matematyki. Tematem zajęć były własności liczb parzystych i nieparzystych. Lekcję przeprowadzono w klasie czwartej. Zajęcia obserwowało 8 nauczycieli z powiatu świeckiego.

Wykorzystano na niej metodę myślącej klasy na lekcji matematyki.  Uczniowie pracowali w losowo dobranych trzyosobowych grupach. Rozwiązywali zadania i zapisywali wnioski na foliach celofanowych przyczepionych do ścian.

Po lekcji dokonano jej omówienia. Nauczyciele opowiedzieli o swoich wrażeniach na temat myślącej klasy. Zobaczyli, jak technicznie przygotować salę do takich lekcji. Wymienili się spostrzeżeniami na temat zalet tej metody (komunikatywność, zaciekawienie tematem, stopniowanie trudności, odbodźcowanie, motywacja do nauki).  Podzielili się opinią na temat skuteczności pracy w grupach, szczególnie przy zadaniach wymagających uzasadniania i argumentowania. Według obserwatorów myśląca klasa pozwala pracować uczniom  we własnym tempie i osiągnąć sukces edukacyjny.

Opcje strony

do góry