ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ? OTO JEST PYTANIE

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na warsztaty Zarządzać czy przewodzić?. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące kwestie: -zasady efektywnego zrządzania własną pracą i pracą innych, -odpowiednie wykorzystanie czasu pracy w zarządzania ludźmi. ZAPISY DO 5 grudnia 2023 r.

ZAPISY

Opcje strony

do góry