DOBROSTAN NAUCZYCIELA A POTRZEBY UCZNIA

5 czerwca 2024 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu i Fundacją UNA WEZA-MŁODE GŁOWY organizują tzw. Okrągły Stół Nauczycieli pod nazwą Dobrostan nauczyciela a potrzeby ucznia.

Celem naszego przedsięwzięcia jest poznanie aktualnych potrzeb nauczycieli w obszarze wychowawczym i psychologiczno-pedagogicznym, porównanie ich z postulatami przedstawionymi przez uczniów i sformułowanie konkretnych wniosków do dalszych działań doskonalących funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Wnioski będą także podstawą do przygotowania przez naszą placówkę nowej oferty szkoleniowej dla nauczycieli.

W spotkaniu udział wezmą reprezentanci szkół i placówek różnych typów, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalnie zaproszeni goście.

Opcje strony

do góry