OTWÓRZ OCZY – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Zapraszamy na bezpłatną konferencję organizowaną przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy przy współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Konferencja organizowana jest w związku z ogłoszeniem Ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która nakłada obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich dla wszystkich podmiotów pracujących lub współpracujących z dziećmi.

Opcje strony

do góry