KONFERENCJA WOJEWÓDZKA - PRZYSZŁOŚĆ KWALIFIKACJI W SEKTORZE NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oddział w Toruniu oraz Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zapraszają na konferencję poświęconą przyszłości kwalifikacji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, Outsourcing IT, R&D).

Konferencja odbędzie się w dniu 25 października bieżącego roku w Sali im. Bydgoskiego Marca 1981, Urządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3-7.

Organizatorem konferencji jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB oraz odpowiedź na pytania, jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat i jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej.

Postaramy się  znaleźć odpowiedź na pytania, w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

Przedsięwziecie organizowane jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach cyklu 16 wydarzeń wojewódzkich.

Adresaci konferencji:

  • przedstawiciela organów prowadzących szkoły,
  • przedstawiciela instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach marszałkowskich, urzędach miasta),
  • przedstawiciela oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, władze uczelni, opiekunowie kierunków),
  • przedstawiciela firm sektora NUB,
  • przedstawiciela instytucji rynku pracy,
  • przedstawiciela agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych.

AGENDA SPOTKANIA I ZAPISY

Opracowała: Roma Gorczyca

Opcje strony

do góry