Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/wrzesien/19260,UNPLUGGED-ZAPOBIEGANIE-UZALEZNIENIOM-W-SZKOLE.html
22.07.2024, 01:55

UNPLUGGED – ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIOM W SZKOLE

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września 2022 r. w Hotelu „Przystanek Toruń” z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. Celem szkolenia jest przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży, zgodnie z programem „Unplugged” oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych) w zakresie profilaktyki.

Realizacja przedsięwzięcia daje możliwość włączenia skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży do Szkolnego Programu Profilaktyki .

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI)
i znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Program „Unplugged”, opracowany w ramach projektu EU – Drug Abuse Prevention, koordynowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Trenerzy programu – osoby realizujące szkolenie wpisani są na listę trenerów programu „Unplugged”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator szkolenia zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne. Organizator nie zwraca kosztów podroży.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wg załączonego wzoru) na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl
do dn. 9 września 2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

W załączeniu przekazuję Państwu program szkolenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr tel. 56 621 2513 i 56 652 1819.

 

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                         Krystyna Żejmo-Wysocka
                                                                                                  Dyrektor Departamentu
                                                                                             Spraw Społecznych i Zdrowia

Opcje strony