Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/wrzesien/19104,KURS-KWALIFIKACYJNY-W-ZAKRESIE-WYCHOWANIA-DO-ZYCIA-W-RODZINIE.html
24.07.2024, 07:36

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Kujawsko-Pomorskie Centrum edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli czynnych zawodowo ze szkół podstawowych na Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Wykłady i ćwiczenia w ramach kursu kwalifikacyjnego będą prowadzone  przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa,  etyki, bioetyki, psychologii, socjologii, pedagogiki, biomedycyny, seksuologii oraz dydaktyki.

Kurs będzie trwał dwa semestry - 305 godzin dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk szkolnych. Zajęcia organizowane będą w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

Zapisy do 8 września 2022 roku poprzez system elektronicznego naboru KPCEN w Bydgoszczy

Koszt: 2000 zł

Informacje: Danuta Frankowska,nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy
tel.52 349 31 50 w. 46
e-mail:danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

 

                                                                                                                                             

Opcje strony