JESIENNE WĘDROWANIE W RAMACH EDUKACJI REGIONALNEJ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy promuje działania nauczycieli realizujących priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie edukacji regionalnej oraz wspiera ich w podejmowaniu wyzwań edukacyjnych.

Są wśród nas nauczyciele, którzy potrafią zarazić uczniów swoją pasją, których nie trzeba przekonywać o ważności stosowania obserwacji bezpośredniej w procesie poznawanie własnego regionu. Są świadomi celów edukacji regionalnej, wiedzą w jaki sposób wprowadzić ucznia w świat wartości środowiska i pomóc w identyfikowaniu się z tymi wartościami.

Potrafią organizować takie sytuacje edukacyjne, które umożliwiają uczniom  zaznajomienie
z położeniem geograficznym swojego regionu, jego pięknem przyrody, tradycjami, historią oraz zabytkami kultury. To właśnie najbliższe uczniowi środowisko geograficzne odgrywa szczególną rolę zarówno w kształceniu,  jak i wychowaniu, ponieważ w nim kształtowane są wzorce, poprzez które w dorosłym życiu postrzega i opisuje świat.

Kilka kartek z jesiennego kalendarza: przykłady działań nauczycieli bydgoskich szkół podejmowanych w ramach edukacji regionalnej:

24.09.2022 - ŁĄKI NADNOTECKIE: rajd pieszy, długość trasy ok. 13 km.

Przystanek 1: Anieliny. Wieś leżąca w gminie Sadki,  powiat nakielski. Ze względu na układ zabudowy (luźna, po jednej stronie drogi) to tzw. rzędówka.
Przystanek 2: podmokłe łąki nadnoteckie, które charakteryzują się bogactwem gatunkowym roślinności łąkowej i bagiennej oraz  są siedliskiem rzadkich gatunków dzikiego ptactwa i zwierząt. Warto tu wrócić w czerwcu, by poczuć zapach suszącego się siana.
Przystanek 3: rynek Nakła. Obecnie rynek w Nakle nie przypomina tego, jakim był w XIX i na pocz. XX wieku. Rynek spełniał wtedy funkcje jarmarku oraz był pełen zieleni wraz z ławeczkami do siedzenia a także ogródkami piwnymi. Jeszcze przed II wojną światową znajdował się tutaj Mały Ratusz oraz Bank Komunalny, ale obydwa budynki zostały zniszczone podczas walk w 1939 roku i nieodbudowane. Pomimo zniszczeń wojennych zachowało się tutaj kilka ciekawych i zabytkowych kamienic z przełomu XIX i XX wieku.
Przystanek 4: śluza Nakło Wschód, którą  2005 r. wraz z obiektami towarzyszącymi wpisano do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.

Na trasie były: żurawie, szparagi, sarny, chmiel, Józef Piłsudski, Pan Albin, jabłka
I 13 km za nami.
Organizator rajdu: Grzegorz Deptuła, nauczyciel geografii w VII LO w Bydgoszczy.

5.10.22 - VII edycja EXTREME GEOCACHING TRIAL 2022

W pięknej jesiennej scenerii Myślęcinka trzyosobowe zespoły ze szkół ponadpodstawowych po raz siódmy wzięły udział w grze terenowej, której celem było zweryfikowanie wiedzy geograficznej w konkretnym działaniu praktycznym. Poza wiedzą teoretyczną uczestnicy musieli wykazać się dobrą orientacją w terenie, obsługą GPS oraz umiejętnością współpracy w zespole. Przestrzegania regulaminu pilnowali organizatorzy - uczniowie klasy 2B z VII LO w Bydgoszczy.

W tym roku na podium stanęli:

I miejsce - uczniowie z XI LO w Bydgoszczy pod opieką p. Grażyny Witkowicz.

II miejsce - uczniowie z IX LO w Bydgoszczy pod opieką p. Arkadiusza Szulca.

III miejsce - uczniowie z IV LO w Bydgoszczy pod opieką p. Krzysztofa Chabasińskiego.

Gratulujemy!

Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania Klub 479: Krzysztof Chabasiński - IV LO , Grzegorz Deptuła -VII LO, Arkadiusz Szulc - IX LO w Bydgoszczy.

22.10.2022 - WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY: rajd pieszy wokół Zalewu Żur, trasa ok.16 km

W 1929 roku w wyniku powstania Elektrowni Wodnej w Żurze utworzony został na Wdzie zbiornik zaporowy o powierzchni 440 ha z bogato rozwiniętą linią brzegową
o długości aż 34 kilometrów. Uczestnikom rajdu udało się pokonać zaledwie 15,5 km. Brzegi zbiornika porasta starodrzew z licznymi pomnikowymi dębami i lipami, a w stromych skarpach o charakterze klifowym można spotkać licznie występujące zimorodki. Zalew jest ostoją bobrów, wydr i ptactwa wodnego.

Na trasie było: grzybobranie, bobry, bory sosnowe,  przepiękna sceneria Zalewu ze stromymi skarpami i wiatrołomy będące efektem lipcowej nawałnicy.

Organizator rajdu: Grzegorz Deptuła, nauczyciel geografii w VII LO w Bydgoszczy.

26.10.2022 – Zajęcia w terenie jako efektywna forma realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej (warsztaty dla nauczycieli)

Historia Ziemi zapisana jest nie tylko w skałach. Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Arkadiusza Szulca, nauczyciela geografii w IX LO w Bydgoszczy. Udowodnił nam, że bydgoskie budynki i inne obiekty architektoniczne potrafią dostarczyć ciekawych informacji o dziejach Ziemi, które można wykorzystać
w ramach realizacji treści nauczania - wymagań szczegółowych z geografii zarówno
w szkole podstawowej (XII. Własny region: źródła informacji o regionie; dominujące cechy środowiska przyrodniczego, struktury demograficznej oraz gospodarki; walory turystyczne; współpraca międzynarodowa.,) jak i ponadpodstawowej (dział XVI. Elementy przestrzeni geograficznej i relacje między nimi we własnym regionie – badania i obserwacje terenowe).

Organizatorzy: Krzysztof Chabasiński - doradca metodyczny, Wiesława Kitajgrodzka – nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy

Powyższe działania z edukacji regionalnej realizowane były w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2030. Uczestniczyli w nich nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół.

19 listopada 2023 roku odbędzie się 53 rajd pieszy.

Najbliższe wydarzenia z zakresu edukacji regionalnej:

  • 19.11.2022 odbędzie się wyjątkowy rajd pieszy! Bydgoszcz- miasto nad wodą
    Organizator rajdu: Grzegorz Deptuła
  • 25.01.2023 – warsztaty Wykorzystanie technologii geoinformacyjnych i aplikacji GIS do poznawania problemów środowiska geograficznego swojego regionu 
    Organizatorzy: Krzysztof Chabasiński - doradca metodyczny, Wiesława Kitajgrodzka – nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy

Opracowała: Wiesława Kitajgrodzka

Zdjęcia: Grzegorz Deptuła

Opcje strony

do góry