ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty online, które odbędą się 26 października 2022 roku w godzinach 15.30–17.45

45  Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak zachęcić ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań wymagających uzasadniania, argumentowania  czy budowania strategii? Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania zależności? Jak wykorzystać uczniowskie pomysły w rozwiązywaniu zadań?

Zapisy

Opcje strony

do góry