Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/marzec/20171,MOJ-PIERWSZY-PROJEKT-ETWINNING.html
20.06.2024, 17:28

MÓJ PIERWSZY PROJEKT ETWINNING

Bydgoszcz stała się miejscem dwudniowego seminarium Mój pierwszy projekt eTwinning, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, nauczycielka konsultantka KPCEN w Bydgoszczy, ambasador eTwinning na województwo kujawsko-pomorskie wystąpiła z prelekcją na temat dobrych praktyk projektowych. Seminarium oraz towarzyszące mu warsztaty miały na celu zapoznanie nauczycieli z użytkowaniem Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej.

Oprac. Paulina Kaźmierczak-Majdzińska

 

Opcje strony