Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/marzec/20165,ETAP-REJONOWY-OGOLNOPOLSKIEJ-OLIMPIADY-RETORYCZNEJ.html
05.03.2024, 12:11

ETAP REJONOWY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY RETORYCZNEJ

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej. Głównym organizatorem zmagań uczniów szkół ponadpodstawowych był Katolicki Uniwersytet Lubelski. W etapie rejonowym wzięli udział uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Mowy oceniało jury w składzie: prof. Agnieszki Rypel z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przewodnicząca oraz Iwona Rostankowska i Anna Rupińska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Główną ideą Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej jest wprowadzenie młodych ludzi w krąg wysokiej kultury intelektualnej. Sztuka pięknego mówienia uczy rzeczowej dyskusji, argumentacji, obrony własnego stanowiska. Jest to umiejętność bardzo ważna i aktualna w obecnych czasach. Podczas zmagań na etapie rejonowym  Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej uczniowie wygłaszali mowę retoryczną przygotowaną wcześniej lub mowę improwizowaną na wylosowany temat.  Jury z ogromną uwagą wysłuchało wystąpień. Były one niezwykle intersujące. Potwierdziły, że kultura żywego słowa jest bliska retorom z naszego województwa.

Opracowała: Iwona Rostankowska

Autor zdjęć: Norbert Łysiak

Opcje strony