Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/marzec/20133,SPOTKANIE-Z-REGIONEM-DLACZEGO-NIE.html
21.06.2024, 19:21

SPOTKANIE Z REGIONEM? DLACZEGO NIE!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i wszystkich specjalności na konferencję SPOTKANIE Z REGIONEM? DLACZEGO NIE! Jest to kontynuacja działań związanych z realizacją priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zapisy

Opcje strony