Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/maj/20359,WZMACNIANIE-BEZPIECZENSTWA-W-SZKOLACH-I-PLACOWKACH-OSWIATOWYCH.html
2023-10-05, 05:06

WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko do udziału w warsztatach online: NADZÓR DYREKTORA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W SZKOLE I PLACÓWCE, które odbędą się 26 maja 2023 roku o godz.9.00.

Zapisy

Opcje strony