Aktualnie znajdujesz się na:

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI – KPCEN 2023

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podjęło się analizy rezultatów próbnych egzaminów maturalnych z matematyki, na które zaprosiło w marcu nauczycieli i uczniów szkół średnich.

Doświadczony zespół nauczycieli matematyki naszego województwa wypracował w ramach sieci samokształcenia i współpracy trzy testy diagnostyczne wraz z zasadami oceniania: arkusze z poziomu podstawowego i rozszerzonego w Formule 2023 (licea) oraz  arkusz z poziomu podstawowego w Formule 2015 (technika). W diagnozie uczestniczyło ponad 100 szkół z różnych stron naszego kraju. Celem przedsięwzięcia była weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów ostatnich klas liceów i techników na dwa miesiące  przed obowiązkowym egzaminem.

Uczniowie ostatnich klas liceów najgorzej poradzili sobie z wyznaczeniem wzoru prostej w zagadnieniu optymalizacyjnym. Niemały problem sprawiły im również zadania wymagające zastosowania twierdzenia cosinusów, podobieństwa wielokątów, obliczenia odległości punktu od prostej w kartezjańskim układzie współrzędnych, zastosowanie własności kątów do wyznaczenia objętości ostrosłupa oraz dowodzenie podzielności liczb. Najtrudniejsze dla uczniów techników okazało się dowodzenie prawdziwości równości z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia. Problematyczne okazały się również zadania z geometrii analitycznej, podobieństwa wielokątów, zastosowania własności środkowych trójkąta oraz obliczenia objętości ostrosłupa.

Dzięki analizie wyników próbnych egzaminów nauczyciele mogli udzielić uczniom wskazówek do dalszej pracy, a tym samym zadbać, aby dla każdego z maturzystów majowe zmagania z Królową Nauk zakończyły się sukcesem.

 

Oprac. Justyna Prud

Opcje strony

do góry