Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/maj/20273,ANALIZA-WYNIKOW-PROBNEGO-EGZAMINU-OSMOKLASISTY-Z-KPCENU.html
21.06.2024, 20:02

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z KPCENU

9 marca 2023 roku w ponad 100 szkołach naszego województwa odbył się Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki przygotowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Arkusze diagnostyczne oraz zasady oceniania zostały opracowane przez zespół nauczycieli pod kierunkiem doradcy metodycznego Kamili Bagniewskiej.

W ewaluacji uwzględniono 3176 ósmoklasistów ze 178 klas. Dla większości uczniów, którzy zmierzyli się Królową Nauk, test okazał się trudny, a średni wynik w badanej grupie to 44% . Egzamin jest jednak zaplanowany na 24 maja, można więc wykorzystać pozostały czas na poprawę kompetencji uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Wnioski i rekomendacje do pracy z ósmoklasistami znajdują się w szczegółowym opracowaniu.

Oprac. Justyna Prud

Opcje strony