Aktualnie znajdujesz się na:

EDUKACJA REGIONALNA NA ZAJĘCIACH JĘZYKA OBCEGO

Doradcy metodyczni ds. języków obcych KPCEN Bydgoszcz proponują nauczycielom języka angielskiego i niemieckiego z województwa kujawsko-pomorskiego podzielenie się fotografiami prac uczniów wykonanymi po lekcjach z zakresu Edukacji Regionalnej.

Do zdjęć można dodać krótką, objaśniającą notatkę. Nadesłane zdjęcia posłużą do wykonania kolażu z prac uczniów i zostaną zamieszczone na stronie KPCEN w Bydgoszczy w ramach promocji regionu, miejscowości, zwyczajów, odkrywania odrębności kulturowych naszego województwa.

Zachęcamy do skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronie KPCEN w Bydgoszczy zawierających zagadnienia, propozycje i wskazówki do wykorzystania podczas zajęć z Edukacji Regionalnej (Kujawsko- Pomorski Festiwal Edukacji Regionalnej).

Sfotografowane efekty pracy uczniów prosimy przesyłać mailem do doradców metodycznych ds. języków obcych do 12 maja 2023 roku.

Należy dołączyć także imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia, telefon kontaktowy, poziom edukacyjny, klasę, szkołę oraz zgodę na publikację zdjęć oraz danych nauczyciela i klasy.

Na stronie KPCEN w Bydgoszczy zostanie zamieszczona lista uczestników przedsięwzięcia oraz kolaż ze zdjęć. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli i klas.

Kontakt:

Agnieszka Obrocka-Hoc – agnieszka.obrocka-hoc@cen.bydgoszcz.pl

Joanna Żmudzka-Kruszyńska – joanna.zmudzka-kruszynska@cen.bydgoszcz.pl

Małgorzata Chludzińska-Kopińska – malgorzata.chludzinska-kopinska@cen.bydgoszcz.pl

Sandra Kurdynowska – sandra.kurdynowska@cen.bydgoszcz.pl

Marzenna Wojtkowiak – marzenna.wojtkowiak@cen.bydgoszcz.pl

Opcje strony

do góry