Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/luty/19871,ESCAPE-ROOM-NA-LEKCJACH-MATEMATYKI.html
19.05.2024, 13:01

ESCAPE ROOM NA LEKCJACH MATEMATYKI

Z okazji obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia opracowałam scenariusz stacjonarnego escape roomu, który można wykorzystać na lekcjach w klasach IV – VIII. Jako doradca metodyczny KPCEN w Bydgoszczy i nauczyciel matematyki z długoletnim stażem pracy poszukuję metod, które zaciekawią uczniów tematem lekcji. Zajęcia przeprowadzone w formie escape roomu uczą współpracy w grupie, aktywnego uczenia się w grze opartej na konkretnych celach nauczania, komunikowania się, kodowania, odszyfrowywania wiadomości, logicznego myślenia, łączenia ze sobą różnych wiadomości i umiejętności, rywalizacji i zarządzania czasem.

Świetnie sprawdza się w kształtowaniu umiejętności ponadprzedmiotowych oraz  kompetencji  kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych,  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się. Escape room można zastosować jako podsumowanie działu, na lekcji ćwiczeniowej,  zajęciach o tematyce związanej z różnymi świętami czy jako element lekcji. Jak każda metoda ma swoje zalety i wady. Do najważniejszych zalet zaliczyłabym: zaciekawienie uczniów tematem lekcji, stworzenie możliwości wymiany informacji, naukę poprzez zabawę, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do kreatywności. Natomiast wady to: czasochłonne przygotowanie zajęć, zróżnicowane tempo pracy poszczególnych grup. Aby  zbudować escape room wystarczy mieć pomysł  na lekcję (temat), ułożyć historyjkę wprowadzającą, zaprojektować zadania. Łamigłówki można ukryć  w kopertach, w butelkach, można zakodować tablet, zaszyfrować kłódkę na nożyczkach, czy  na skrzynię. Opracowany przeze mnie scenariusz „Tabliczka mnożenia” dodatkowo ćwiczy sprawność rachunkową, niezbędną dla uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie podczas takich zajęć wykazują się dużą aktywnością, otwarcie skrzyni zawsze budzi dodatkowe emocje. Uśmiech na ich twarzach bywa bezcenny.

Scenariusz dostępny na stronie: https://cen.bydgoszcz.pl/cen/publikacje/publikacje-doradcow-met/17203,Publikacje-doradcow-metodycznych.html

Opcje strony