JAK SIÓDMOKLASIŚCI RADZĄ SOBIE Z ROZWIĄZYWANIEM ZADAŃ TEKSTOWYCH? REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli matematyki szkół podstawowych wraz z uczniami klas siódmych do udziału w badaniu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Diagnozę przeprowadzono 22-23 września 2022 r.

Uczestniczyło w niej 809 uczniów klas VII z prawie 60 szkół naszego województwa. Dla większości uczniów test okazał się umiarkowanie trudny, a średni wynik uzyskany przez siódmoklasistę to 58,13%. Najłatwiejsze dla uczniów były zadania jednoetapowe, wymagające prostych nieskomplikowanych działań, najtrudniejsze – zadania wymagające uważnego czytania i zbudowania strategii rozwiązania. Na wyniki testu miała wpływ niska sprawność rachunkowa siódmoklasistów, problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu oraz brak motywacji do samodzielnego podejmowania prób rozwiązania zadania. Uczniowie klas siódmych mają problem z poprawnym zapisywaniem sposobu rozwiązania, często nie sprawdzają sensowności otrzymanego wyniku.

Zachęcajmy uczniów klas siódmych do rozwiązywania zadań tekstowych, a za rok zobaczymy efekty na egzaminie ósmoklasisty.

Szczegółowa analiza oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli znajdują się w załączniku.

Oprac. J. Prud

Opcje strony

do góry