III FORUM NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2023

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji Aktywność ruchowa uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Tegoroczna konferencja zostanie zrealizowana w formie zdalnej na platformie ClickMeeting w czwartek, 13 kwietnia 2023 roku, w godz. 18:00-19:30.

Zachęcamy do przygotowania ok. 20-minutowych wystąpień, w ramach których w dowolnej formie podzielą się Państwo swoimi doświadczeniami związanymi z wychowaniem fizycznym w zakresie następujących zagadnień:

  • techniki, zadania lekcyjne własnego autorstwa lub interesująco zmodyfikowane pomysły autorów podręczników
  • przykłady aktywności uczniów w zakresie planowania, monitorowania i oceniania ich pracy własnej
  • sposoby wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych
  • ocenianie w wychowaniu fizycznym
  • realizowane projekty – krajowe i zagraniczne
  • inne działania związane z rozwijaniem świadomości w zakresie aktywności fizycznej, którymi chcieliby Państwo podzielić się z nauczycielami.

Na zgłoszenia chętnych do wystąpień podczas konferencji czekamy do 7 kwietnia 2023 roku. Potrzebne dane: nazwisko nauczyciela, nazwa placówki, tytuł prelekcji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatora drogą mailową.

 

                                                                                               Organizator: Norbert Łysiak

                                                                    

Opcje strony

do góry