Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/grudzien/19970,WOJEWODZKIE-KONKURSY-quotGIGANCI-NAUKI-KUJAW-I-POMORZAquot.html
20.07.2024, 02:06

WOJEWÓDZKIE KONKURSY "GIGANCI NAUKI KUJAW I POMORZA"

Giganci Nauki Kujaw i Pomorza... Mają ogromne dokonania naukowe, a Ich życiorysy mogłyby niejednokrotnie posłużyć do stworzenia scenariusza filmu akcji! A gdyby tak wykorzystać je jako fabułę gry online? Gra edukacyjna online i infografika to kategorie prac, które można zgłosić w Wojewódzkich Konkursach Giganci Nauki Kujaw i Pomorza. Do 30 stycznia 2023 r. można wysyłać zgłoszenia konkursowe.

Informacje na temat konkursów

Giganci Nauki Kujaw i Pomorza... Mają ogromne dokonania naukowe, a Ich życiorysy mogłyby niejednokrotnie posłużyć do stworzenia scenariusza filmu akcji! A gdyby tak wykorzystać je jako fabułę gry online?

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkich Konkursach:
- na grę edukacyjną online,
- na infografikę.

Do 30 stycznia 2023 r. można wysyłać zgłoszenia konkursowe.

Konkursy są podsumowaniem cyklu edukacyjnego Giganci Nauki Kujaw i Pomorza, poświęconego wybitnym naukowcom związanym z naszym regionem. Są nimi: Henryk Arctowski (Inowrocław), Jan Czochralski (Kcynia), Wilhelmina Iwanowska (Toruń), Albert Abraham Michelson (Strzelno), Tadeusz Reichstein (Włocławek), Marian Rejewski (Bydgoszcz).

Konkursy są przeznaczone dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego:
– z klas VI-VIII szkół podstawowych,
– ze szkół ponadpodstawowych.

Inofrmacje dotyczące konkursu na grę edukacyjną online

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu przyjmuje zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie na grę edukacyjną online.

Zadaniem uczestnika powyższego konkursu jest przygotowanie gry edukacyjnej online w dowolnym, bezpłatnym, powszechnie dostępnym online narzędziu interaktywnym (np. Genial.ly, Canva).

Gra powinna prezentować informacje dotyczące wybranego uczonego spośród osób wymienionych powyżej, a źródłem do jej przygotowania muszą być pakiety edukacyjne znajdujące się na kujawsko-pomorskiej platformie edukacyjnej EDUPOLIS.

Prace należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bptorun.edu.pl w terminie do 30 stycznia 2023 r. włącznie [termin zgłaszania prac konkursowych został przedłużony].

Jury powołane przez organizatorów nagrodzi sześć najlepszych prac (po trzy w każdej z kategorii). Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nagrodami w konkursie są:

1) w kategorii dla uczniów VI-VIII klas szkół podstawowych:

  • za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 1.000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa 500 zł,
  • za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł.

2) w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 1.000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa 500 zł,
  • za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł.

Inofrmacje dotyczące konkursu na infografikę

Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie na infografikę przyjmuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej.

Opcje strony