Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20222023/grudzien/19870,LEKCJA-OTWARTA-MATEMATYKI.html
01.03.2024, 07:37

LEKCJA OTWARTA MATEMATYKI

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie doradczyni metodyczna KPCEN w Bydgoszczy przeprowadziła lekcję otwartą matematyki. Tematem zajęć było rozwiązywanie równań. Lekcja została przeprowadzono w klasie ósmej. Obserwowało ją 14 nauczycieli z powiatu świeckiego. Po zajęciach dokonano ich omówienia.

Nauczyciele opowiedzieli o swoich  doświadczeniach w zakresie nauczania algebry, szczególnie trudnego działu dla dwunasto- i trzynastolatków. Wymienili się spostrzeżeniami na temat stosowania TIKu na matematyce - preferowane są krótkie wprowadzające i podsumowujące ćwiczenia interaktywne. Podzielili się opinią na temat skuteczności pracy w grupach. Według obserwatorów ważną metodą pobudzającą do aktywności uczniów są gry dydaktyczne, dzięki którym można stosować wielopoziomowość w procesie nauczania przedmiotu.

Oprac. Kamila Bagniewska

Opcje strony