REALIZACJA PRIORYTETU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

8 grudnia 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się w milej przedświątecznej atmosferze spotkanie przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z przedstawicielem KPCEN w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyły starszy wizytator Bogna Łoś i starszy wizytator Grażyna Szymańska, oraz nauczyciel konsultant Grzegorz Nazaruk.

Spotkanie dotyczyło omówienia projektu Festiwalu Edukacji Regionalnej, który będzie organizowany w ramach realizacji priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Projekt został opracowany w ramach programu KPCEN w Bydgoszczy Jak planować i realizować edukację regionalną w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas spotkania ustalono wstępnie, że do udziału zostaną zaproszone placówki oświatowe z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach Festiwalu będzie okazja do zaprezentowania osiągnięć i dorobku charakterystycznego chociażby dla Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia czy ziemi chełmińskiej. Przedszkola, szkoły i placówki będą mogły wziąć udział w różnorodnych otwartych formach wypowiedzi. Będzie można napisać wiersz, opowiadanie, przeprowadzić wywiad z ciekawym twórcą ludowym lub z członkiem rodziny, który do dzisiaj podtrzymuje tradycję mówienia w gwarze. Da chętnych znajdzie się przestrzeń do wypowiedzi plastycznych, wokalnych, tanecznych czy też teatralnych. Możliwe, że wśród dzieci i młodzieży znajdą się pasjonaci architektury ludowej charakterystycznej dla ich regionu.

Oczywiście nie może zabraknąć miejsca na potrawy regionalne i stroje ludowe. Planowany jest pokaz mody inspirowanej folklorem naszego województwa.

Podczas festiwalu będą także organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy warsztaty tematyczne. Między innymi warsztaty taneczne, wokalne, rękodzieła i sztuki ludowej.

Całość podsumuje konferencja, której będzie towarzyszyć wystawa oraz promocja wydawnictwa z wybranymi pracami dzieci i młodzieży.

Szczegóły dotyczące realizowanych przedsięwzięć zostaną ogłoszone w połowie stycznia 2023 roku na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: cen.bydgoszcz.pl.

 

Informacji udziela Grzegorz Nazaruk koordynator projektu:

grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl

tel. 52 349-31-50 w. 46

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk

Opcje strony

do góry