ZAPROJEKTUJ MODEL 3D

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza Wojewódzki Konkurs Trzeci wymiar edukacji. Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs polega na zaprojektowaniu w dowolnym programie funkcjonalnego modelu 3D, wydrukowaniu go i opisaniu jego użyteczności.

Cele konkursu:

 • popularyzacja programu Laboratoria przyszłości
 • wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami szkół
 • generowanie  zainteresowania projektowaniem i drukowaniem 3D
 • prezentowanie przykładów wykorzystania druku 3D w otaczającej rzeczywistości
 • kształtowanie umiejętności modelowania obiektów 3D
 • wskazanie interesujących sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 
 • wyzwalanie aktywności twórczej nauczycieli i uczniów. 

Prace konkursowe należy przesłać do 19 grudnia 2022 roku, w tym: formularz zgłoszeniowy wraz plikiem źródłowym projektu zapisanego w formacie STL oraz wydrukowany model 3D z opisem jego użyteczności.

Nagrody w konkursie:

 • dyplom laureata konkursu
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez KPCEN w Bydgoszczy
 • popularyzacja nagrodzonych projektów
 • przedstawienie sylwetki wyróżnionych osób lub zespołów w Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym UczMy i na stronach internetowych: kujawsko-pomorskie.pl, edupolis.pl oraz cen.bydgoszcz.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 lutego 2023 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Opcje strony

do góry