KONKURSY DLA UCZCZENIA ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje konkursy z okazji Roku Romantyzmu Polskiego.

Konkursy mają na celu popularyzację literatury polskiego romantyzmu wśród uczniów oraz nauczycieli, a także kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej oraz otwartości na inne kultury.

Konkursy literacki i plastyczny są skierowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs na opracowanie cyklu lekcji na temat twórczości polskich pisarzy romantycznych skierowano do nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół z Pomorza i Kujaw.

Więcej informacji w załączonym regulaminie konkursu oraz na stronie https://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/3801/rok-romantyzmu-polskiego-na-kujawach-i-pomorzu

 

Opcje strony

do góry