GALA Z OKAZJI FINAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO FESTIWALU EDUKACJI REGIONALNEJ

13 czerwca 2023 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Edukacji Regionalnej. Festiwal został zorganizowany w ramach realizacji priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

W ramach tych działań placówki oświatowe miały okazję zaprezentowania osiągnięć i dorobku charakterystycznego dla Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia czy ziemi chełmińskiej. Przedszkola, szkoły i placówki wzięły udział w redagowaniu różnorodnych otwartych formach wypowiedzi. Były wiersze, opowiadania i gawędy, przeprowadzano wywiady z ciekawymi ludźmi:  z twórcami ludowymi, członkami rodziny, którzy do dzisiaj podtrzymują tradycję mówienia, śpiewu w rodzimej gwarze. Festiwal to także przestrzeń do wypowiedzi plastycznych, wokalnych, tanecznych czy też teatralnych.

Oczywiście znalazło się także miejsce na potrawy regionalne i stroje ludowe. Można było obejrzeć pokaz mody inspirowanej folklorem naszego województwa.

Festiwal pokazał, że działania związane z edukacją regionalną wspierają aktywność
i samodzielność dzieci i młodzieży, w tym także aktywność pozaszkolną i stwarzają świetną okazję dialogu społecznego oraz twórczości własnej.

Na szczególne wyróżnienie zasługują placówki, które zaprezentowały swój dorobek:

  • Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
  • Przedszkole Niepubliczne POLANKA w Bydgoszczy
  • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci

i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim placówkom oświatowym, które wzięły udział w festiwalu.

Oprac. Grzegorz Nazaruk

Opcje strony

do góry