ZOSTAŃ „WSPÓŁWŁAŚCICIELEM” ZEGARA I LATARNI

Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podjęło decyzję o zakupieniu i zamontowaniu zegara ściennego nad gzymsem koronującym elewacji frontowej oraz latarni przy wejściu do budynku po to, by przywrócić elementy charakterystyczne dla jego pierwotnego wyglądu.

Zwracamy się do wszystkich miłośników tego pięknego klasycystycznego pałacyku o przekazywanie w ramach darowizny lub sponsoringu pieniędzy na ten szczytny cel. Każda osoba, która dokona wpłaty minimalnej, tj. 50 zł, zostanie ujęta w księdze pamiątkowej naszej placówki. Sponsorzy i darczyńcy, którzy przekażą na ten cel powyżej 1000 zł zostaną upamiętnieni na specjalnie grawerowanej tablicy przed budynkiem przy ulicy Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. 

Wizualizacja:

Co trzeba zrobić, żeby zostać darczyńcą lub sponsorem?

Wszelkie wpłaty na latarnię i zegar mogą być dokonywane bez konieczności zawierania umowy z darczyńcami. Nie wyklucza to jednak zawarcia jej z tymi osobami, które sobie tego będą życzyły (pobierz umowę darowizny). Pozostali darczyńcy mogą wpłacać pieniądze bezpośrednio na wyznaczone konto 67 1020 1462 0000 7102 0377 6275, koniecznie z dopiskiem darowizna na latarnię i zegar

Zawsze, przejeżdżając przez rondo Jagiellonów w Bydgoszczy, z dumą zobaczą Państwo swój wkład włożony w wzbogacenie wizerunku architektonicznego tego niezwykłego miejsca.


Zobacz artykuł (Express Bydgoski):  https://tiny.pl/rkclr
 

Opcje strony

do góry