ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W CELU POPRAWY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 12 października 2021 roku w godzinach 15.00-17.00 z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting.

Program konferencji:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022.
  2. Organizacja procesu nauczania języka polskiego w celu poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty – wystąpienie dr Wioletty Kozak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. Doskonalenie warsztatu pracy polonisty – oferta szkoleniowa dla nauczycieli.
  4. Omówienie organizacji roku szkolnego (konkursy, egzaminy zewnętrzne, komunikaty).
  5. Dyskusja.

Uwaga! W konferencji może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Organizator  

Iwona Rostankowska
nauczyciel konsultant
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy

Opcje strony

do góry