Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20212022/pazdziernik/18242,ZARZADZAC-CZY-PRZEWODZIC-OTO-JEST-PYTANIE.html
21.07.2024, 18:12

ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ? - OTO JEST PYTANIE

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko, na doskonalenie zawodowe.

Mające na celu przypomnienie  lub zapoznanie się  zasadami efektywnego zrządzania własną pracą i pracą innych oraz odpowiedniego wykorzystania czasu pracy w zarządzaniu ludźmi.
ZAPISY DO 8 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Opcje strony