ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ? - OTO JEST PYTANIE

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko, na doskonalenie zawodowe.

Mające na celu przypomnienie  lub zapoznanie się  zasadami efektywnego zrządzania własną pracą i pracą innych oraz odpowiedniego wykorzystania czasu pracy w zarządzaniu ludźmi.
ZAPISY DO 8 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Opcje strony

do góry