Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20212022/pazdziernik/18231,ANALIZA-I-INTERPRETACJA-WYNIKOW-EGZAMINU-OSMOKLASISTY-Z-MATEMATYKI-2021.html
04.12.2023, 00:52

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI 2021

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na konferencję metodyczną online, której przewodnim tematem będzie analiza i interpretacja tegorocznych wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wspólnie zastanowimy się, jak wzmocnić proces nauczania-uczenia się matematyki, na jakie treści zwrócić uwagę, jak mobilizować uczniów, aby w roku 2022 poprawić wyniki egzaminu.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 na platformie ClickMeeting.

Grupa A
6 października 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zapisz się

Grupa B 
7 października 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zapisz się

 

Opcje strony