Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20212022/pazdziernik/18229,CO-Z-TA-OBSERWACJA-LEKCJIZAJEC.html
20.06.2024, 17:11

CO Z TĄ OBSERWACJĄ LEKCJI/ZAJĘĆ?

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko do udziału w warsztatach online OBSERWACJA ZAJĘĆ/LEKCJI JAKO NARZĘDZIE PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY , które odbędą się 7 października 2021 roku.

Opcje strony