CO Z TĄ OBSERWACJĄ LEKCJI/ZAJĘĆ?

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko do udziału w warsztatach online OBSERWACJA ZAJĘĆ/LEKCJI JAKO NARZĘDZIE PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY , które odbędą się 7 października 2021 roku.

Opcje strony

do góry