Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20212022/pazdziernik/17581,039MOJ-POMYSL-NA039-KONKURS-DLA-NAUCZYCIELI-JEZYKOW-OBCYCH-WSZYSTKICH-TYPOW-SZKO.html
21.06.2024, 19:54

'MÓJ POMYSŁ NA…'- KONKURS DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

KPCEN Bydgoszcz oraz doradcy metodyczni języków obcych zapraszają serdecznie nauczycieli ‘językowców’ wszystkich typów szkół do wzięcia udziału w sympatycznym konkursie.

Zasady konkursu:

  1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny nauczyciel, który ma ochotę podzielić się z innymi swoim sprawdzonym sposobem, pomysłem czy  innowacją z zakresu dydaktyki i wychowania. 
  2. Opisz krótko( ok. 1 strona druku)  Mój sposób na … - element, część lekcji, zachowanie uczniów, aktywność, zabawę, innowacyjne wykorzystanie materiałów dydaktycznych itp. Praca można dodatkowo zawierać np. elementy graficzne.
  3. Prace, opatrzone Imieniem Nazwiskiem , nr telefonu oraz adresem mailowym, przesyłamy mailem do doradców metodycznych (lista zamieszczona poniżej)
  4. Termin nadsyłania prac 31.07, rozstrzygnięcie konkursu – wrzesień 2021.
  5. Nauczyciele biorący udział w konkursie jednocześnie stanowić będą jury.
  6. Na autorów wyróżnionych prac czekają dyplomy, sympatyczne nagrody oraz drobne upominki.
  7. Po zakończeniu konkursu, za odrębną zgodą autora, pomysły zamieszczone będą na stronie internetowej KPCEN.

Szczegółowych  informacji udziela organizator konkursu Marzenna Wojtkowiak doradca metodyczny języki obce, Tel. Kontaktowy 601 347 937

Zapraszamy !!!

Agnieszka Obrocka – Hocagnieszka.obrocka-hoc@cen.bydgoszcz.pl

Joanna Betscherjoanna.betscher@cen.bydgoszcz,pl

Joanna Żmudzka- Kruszyńska joanna.zmudzka-kruszynska@cen.bydgoszcz.pl

Małgorzata Chludzińska – Kopińskamalgorzata.chludzinska-kopinska@cen.bydgoszcz.pl

Sandra Kurdynowskasandra.kurdynowska@cen.bydgoszcz.pl

Marzenna Wojtkowiakmarzenna.wojtkowiak@cen.bydgoszcz.pl

Opcje strony