SZKOLENIA BRANŻOWE NAUCZYCIELI - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I ROZWIĄZANIA (ONLINE)

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli zawodu do zapoznania się z praktycznymi radami i wskazówkami eksperta na seminarium online (platforma ClickMeeting), które odbędzie się w dniu 29 listopada 2021r. w godzinach 16.30 – 18.00, koszt: 10 zł.

Zgodnie z art. 42 ust. 2e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu zobowiązani są do doskonalenia w postaci szkoleń branżowych. Powinni je odbywać  w ramach swojego czasu pracy, który dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu (art. 42 ust. 1 KN).

W jaki sposób realizować kształcenie branżowe nauczycieli, szczególnie w okresie pandemii? Jakie wymagania przed dyrektorami i nauczycielami szkół technicznych, branżowych stawia litera prawa?

Gościem  seminarium będzie Jan Palacz, dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, trener i ekspert w projekcie SORE, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, praktyk szkolnictwa zawodowego i zarządzania szkołą.

 

Cena: 10 zł                                                                                                                                                        Zapisy

Opcje strony

do góry