SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH TEA TIME (TEACH ENJOY ACHIEVE TALK IMPROVE MEET EXPLORE)

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych. Spotkanie odbędzie się w środę, 17 listopada, w godz. 16:30–18:30 w Czytelni Językowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.

Celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń, pomysłów, materiałów, zmierzająca do podnoszenia efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej w aktualnych warunkach edukacyjnych.

Dokładny zakres działań sieci zostanie sprecyzowany przez uczestników, zgodnie z Państwa zainteresowaniami i potrzebami.

Przewidywane są regularne spotkania sieci, nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Na zakończenie roku szkolnego, po realizacji cyklu spotkań, uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w pracy sieci poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt:
Justyna Adamska, 
justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl,
tel. tel. 52 349 31 50 w. 45

Opcje strony

do góry