Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20212022/listopad/18413,ROZUMOWANIE-I-ARGUMENTACJA-NA-EGZAMINIE-OSMOKLASISTY-Z-MATEMATYKI.html
20.07.2024, 20:17

ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty online, które odbędą się 4 listopada 2021 roku w godzinach 16.15–18.30.

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak zachęcić ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań wymagających uzasadniania, argumentowania  czy budowania strategii? Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania zależności? Jak wykorzystać uczniowskie pomysły w rozwiązywaniu zadań?

Szkolenie płatne 60 zł

Zapisy

Opcje strony