SEMINARIUM BRANŻOWE SZKOŁA, UCZELNIA, PRACODAWCA– WSPÓŁPRACA W DOBIE PANDEMII

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych i nauczycieli zainteresowanych tematem na ZDALNE seminarium branżowe SZKOŁA, UCZELNIA, PRACODAWCA– WSPÓŁPRACA W DOBIE PANDEMII. Współorganizator: Bydgoski Klaster Przemysłowy

Tematyka bezpłatnego, zorganizowanego w formie  ZDALNEJ seminarium, uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, które dotyczą rozwoju umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych oraz  zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy wybranych firm, a także stworzenie możliwości nawiązania współpracy szkoły z sektorem gospodarczym,   przy uwzględnieniu dylematów i wyzwań jakie implikuje czas pandemii.

To również  szansa na rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym rynku pracy, nawiązanie kontaktów szkół z pracodawcami w sferze praktyk uczniowskich, stażu uczniowskiego, szkoleń branżowych nauczycieli i zapoznanie się z praktycznym sposobem ich realizacji w czasie obowiązujących ograniczeń.

Zakładanym efektem spotkania jest  zbliżanie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej, efektywne wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału
z korzyścią dla ucznia/studenta.

Wśród gości: specjalista z zakresu psychologii, przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Atos Poland Global Services sp. z o. o., Konek PSN Sp.j,  Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

 

Zapisz się

 

 

     

 

 

Opcje strony

do góry