OPRACOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY SPRAWNOŚCI RACHUNKOWEJ UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH PRZEPROWADZONEJ CZERWCU 2022 R.

Z obserwacji nauczycieli matematyki wynika, że po nauczaniu zdalnym znacznie spadła sprawność rachunkowa: uczniowie liczą wolniej i często popełniają błędy. Nie czują się pewnie bez możliwości wykonywania obliczeń na kalkulatorze. Powoduje to problemy z matematyką, a w konsekwencji obniżenie wyników z egzaminu ósmoklasisty. Usprawnianie umiejętności rachunkowych należy rozpocząć od uczniów najmłodszych klas.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli matematyki szkół podstawowych wraz z uczniami klas czwartych do udziału w badaniu sprawności rachunkowej. Diagnozę przeprowadzono w dniach 10 – 15 czerwca 2022 r. Uczestniczyło w niej 1660 uczniów klas IV z 70 szkół naszego województwa. Dla większości uczniów test okazał się łatwy, a średni wynik uzyskany przez czwartoklasistę to 73,3%. Najłatwiejsze dla uczniów okazało się dodawanie bez przekraczania progu dziesiątkowego zarówno pamięciowe jak i pisemne, najtrudniejsze - mnożenie pisemne liczb dwucyfrowych (łatwość 0,24). Trudne dla uczniów były również przykłady wymagające dokonania obliczeń z zastosowaniem poprawnej kolejności wykonywania działań.

Szczegółowa analiza oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli

Opcje strony

do góry