KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ.

Nowocześnie myśląca doświadczona kadra, menadżerowie oświaty zapraszają do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w roku szkolnym 2020/2021 na kurs kwalifikacyjny Zarządzania Oświatą.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką.

Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych (w tym praktyki kierownicze) i odbywa się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zajęcia organizowane są w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie.

Opcje strony

do góry