ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy systematycznie prowadzi różne szkolenia dla kadry kierowniczej.

Tym razem zapraszamy na warsztaty dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko. Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy dyrektora zgodnie  z zasadami efektywnego zarządzania pracą własną i innych oraz różnymi stylami zarządzania ludźmi. Warsztaty Efektywne zarządzanie własną pracą i pracą innych składają się z dwóch czterogodzinnych modułów. 

Opcje strony

do góry