SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zapraszam do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń, pomysłów, materiałów, zmierzająca do podnoszenia efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej w aktualnych warunkach edukacyjnych. Dokładny zakres działań sieci zostanie sprecyzowany przez uczestników, zgodnie z Państwa zainteresowaniami i potrzebami. Przewidywane są regularne spotkania sieci, nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Na zakończenie roku szkolnego, po realizacji cyklu spotkań, uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

 Pierwsze spotkanie odbędzie się we czwartek, 24 września, w godz. 16:30-18:30, w siedzibie KPCEN w Bydgoszczy, w sali nr 14.
 
Uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w pracy sieci poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:  zapisy   
W tym celu system poprosi o rejestrację konta – w ten sposób nie będzie trzeba wprowadzać swoich danych przy każdym zapisie na formę doskonalenia KPCEN Bydgoszcz.
Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli po wypełnieniu formularza zmienią Państwo zdanie o uczestnictwie, bardzo proszę o informację, że zwalniają Państwo miejsce, na adres: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Opcje strony

do góry