FORUM KREATYWNYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Aby lepiej się przygotować do drugiego semestru bieżącego roku szkolnego, spotkajmy na Forum kreatywnych nauczycieli wychowania fizycznego 30 stycznia 2021 roku. Forum odbędzie się online.

Zapraszam Państwa do zaprezentowania się w następującej tematyce: 

  •  techniki, zadania lekcyjne własnego autorstwa lub interesująco zmodyfikowane pomysły autorów podręczników
  •  przykłady aktywności uczniów w zakresie planowania, monitorowania i oceniania własnej pracy
  •  sposoby wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych
  •  realizowane projekty – krajowe i zagraniczne
  •  inne działania związane z rozwijaniem świadomości w zakresie aktywności fizycznej w nauczaniu zdalnym, którymi chcieliby Państwo podzielić się z nauczycielami.

Propozycje prezentacji na forum, proszę przesyłać drogą elektroniczną do 23 stycznia 2021 roku. Wszyscy prelegenci otrzymają zaświadczenie  "Lidera aktywnych nauczycieli wychowania fizycznego".

Opcje strony

do góry