ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ? - OTO JEST PYTANIE

Kujawsko-Pomorskie  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy systematycznie prowadzi   różne szkolenia dla kadry kierowniczej.

Tym razem zapraszamy na doskonalenie  zawodowe dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych,  którym po raz pierwszy powierzono  to stanowisko, na szkolenie mające na celu poznanie lub przypomnienie zasad efektywnego zrządzania własną pracą i pracą innych oraz odpowiedniego wykorzystania czasu pracy w  zarządzaniu ludźmi.

ZAPISY DO 20 STYCZNIA 2021 ROKU

Opcje strony

do góry