POROZUMIENIE Z UTP

28 września 2020 roku w siedzibie Rektoratu UTP Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Marek Adamski Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy podpisali porozumienie o współpracy.

Obie strony zadeklarowały współpracę miedzy innymi w zakresie:

  • wymiany doświadczeń między nauczycielami akademickimi i nauczycielami szkół w obszarze języków obcych, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zawodowych
  • aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli szkół
  • wsparcia merytorycznego nauczycieli akademickich
  • promowania i wdrażanie w szkołach innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
  • dostosowania oferty edukacyjnej do wymagań współczesnego rynku pracy
  • pozyskiwania partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów
  • wspierania nauczycieli szkół w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Na mocy porozumienia Strony zadeklarowały:

  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym: konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kampanii informacyjnych, konsultacji on-line
  • udział we wspólnych projektach edukacyjnych
  • udział nauczycieli akademickich, dyrektorów i nauczycieli szkół w konferencjach.

Opcje strony

do góry