JAK EFEKTYWNIE SPRAWOWAĆ NADZÓR PEDAGOGICZNY?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Tym razem zajmiemy się praktycznymi aspektami sprawowania nadzoru pedagogicznego. Odpowiemy sobie między innymi na pytania:

  • Jakie są zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie nadzoru?
  •  Jak organizować i przeprowadzić obserwację lekcji i zajęć?
  • W jaki sposób monitorować realizację podstawy programowej?

Spotkanie odbędzie się 21 października 2020 r. od godz. 10.00 w MULTIKINIE Bydgoszcz przy ul. Marszałka Focha 48.

Opcje strony

do góry