Aktualnie znajdujesz się na:

OPIEKUN STAŻU

Jak poprawnie opracować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu? Jak inspirować i zachęcać nauczyciela odbywającego staż do podejmowania zawodowych wyzwań? Zapraszamy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na warsztaty Opiekun stażu. Jest to forma doskonaląca kompetencje nauczycieli w zakresie pełnienia funkcji opiekuna stażu.

Tematyka szkolenia:

  • akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
  • zadania opiekuna stażu
  • zasady współpracy z nauczycielem odbywającym staż
  • sposoby dokumentowania współpracy między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą
    i kontraktowym
  • komunikacja interpersonalna

Terminy:

1.  5.05.2021 roku, 15.00-19.00
2.  12.05.2021roku, 15.00-19.00
3.  19.05.2021 roku, 15.00-19.00

Miejsce:  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9

Koszt: 180 zł  (15 godzin dydaktycznych – 3 spotkania)

Zapisy
Wypełnienie formularza rejestracyjnego i wpłaty do 30 kwietnia 2021 roku.
 

 

Liczba miejsc ograniczona.

W czasie zajęć obowiązuje przestrzeganie zasad zamieszczonych  
w regulaminie korzystania z pomieszczeń KPCEN w Bydgoszczy w okresie stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie dystansu społecznego). 

Regulamin koszystania z pomieszczeń KPCEN

 

 

Organizator:
Ilona Zduńczuk
nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy
Szczegółowe informacje: tel. 52 349 31 50 w. 37, 600 59 58 25
 ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl 

Opcje strony

do góry